Consultancy & coaching

Expert product/ business ontwikkeling & business processen. Vroegtijdig signalen oppikken, patronen herkennen, probleemoplossend en omzetten naar ontwikkeling, innovatie.

Het eerste contact met de organisatie

De startvraag

Een probleem binnen en/of tussen bedrijven is veelal de aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan en als gevolg direct te denken in oplossingen. De vraag komt meestal (in)direct van de board, commissarissen of de directie van een onderneming. Bijvoorbeeld ivm een conflict, probleem, een wens tot verdere ontwikkeling, groei en mogelijke toekomst van de onderneming. Daarom worden het liefst bij de eerstgenoemden de eerste gesprekken gepland en bij voorkeur ook de afspraken voor vervolg. Starten vanuit de kern en vanuit een heldere vraag!

Cases

De ene keer gaat het om een productielijn die is stilgevallen door tekortkomingen van verschillende partijen, maar ook door structureel lichtvoetig georganiseerde eigen processen die doorvoeren naar meerdere andere bedrijfsprocessen en gaandeweg steeds meer vragen oproepen over de mate van organisatie van de (core) business zelf

1. Grip op bedrijfsgroei,
Financieel gezond, Groeien als bedrijf

De onderneming (in dit voorbeeld een Multinational) is jaren geleden opgezet, is door eigen activiteiten en overnames maar gegroeid en gegroeid, steeds grotere omzet en winsten maar draagt vele onvolwassen bedrijfsprocessen in zich, die verdere ontwikkeling steeds verder beperken, tot steeds grotere risico’s gaan leiden, tot stagnatie, eigendom issues en zelfs uiteindelijk tot faillissement of gedwongen overname.

2. Kostenreductie & heldere strategie

In een andere situatie gaat het om (wederom Multinational) een onderneming die om te beginnen wil snijden in de kosten, interne en externe processen wil optimaliseren, nu eindelijk wil gaan cashen bij bestaande klanten nu einde warranty tijd eraan komt, maar vervolgens zelf genoegen moet gaan nemen met minimale marges, want ze hebben geen rekening gehouden met de dominerende positie van hun grootste klant....

3. Faillissement voorkomen

Cruciale processen blijken nog veel beter te gaan dan voorheen, deze processen en productie moesten tijdelijk doorgaan om lopende bestellingen in mindering te kunnen brengen op de lasten van het faillissement in plaats van deze te vergroten. Dit verliep zo goed dat vragen hadden mogen opkomen als waarom is het eigenlijk fout gegaan? Waarom kan het nu wel? We kunnen wel topproducten tegen goede kosten en tijdig leveren, de business is er meer dan ooit.

4. Verander-processen, Quality control & strategie

Reorganisatie kent vele vormen. In dit voorbeeld fuseren beursgenoteerde multinationals een bedrijfsactiviteit in de telecombranche, praktisch gezien neemt de een de ander over.

Organisatie verander processen, hebben gemeen dat ze (veel) aandacht vragen, de kunst is om onder alle omstandigheden de strategie, de business de creatie de klant leidend te laten zijn en blijven! 

Of het nu gaat om ontwikkeling, innovatie, Lean, kostenreductie, ICT, AI, samenwerking, fusie, overname, Quality control is mooi maar werkt alleen met correctieve processen, die de organisatie t/m producten effectief beter maken.

Omarm glashelder waar je het voor doet en laat dat leidend blijven onder alle omstandigheden, want zo creëer je toekomst.

5. Ontwikkelen met visie, Bedrijf Visie

Ontwikkelen van bestaande bedrijven, producten en business waaronder van startups.

Volop inspiratie en creatie, zo mag, nee moet het gaan, zo creëer je nieuwe werelden.

Zevenmijlslaarzen voor de te nemen stappen, meer, groter, sneller, internationaler staan snel verdere ontwikkeling in de weg, tot zelfs erger. Je product, je klant, je business, je toekomst zo goed kennen vraagt meer dan geld en opdrachten, alle afhankelijkheden moeten nu en later bijdragen aan verdere ontwikkeling.

Het vraagt, tijd, visie, strategie, geduld en vastberadenheid!

Versnellen van groei kan en mag, maar creëer voor het doel beheersbare onderdelen, processen, samenwerking, voedend voor verdere ontwikkeling.

Omissies, problemen gaandeweg horen erbij maar staan zelden op zich, het goede nieuws is ze geven tegelijk een algemeen beeld van waar de noden en mogelijkheden liggen!

6. Strategie & Kwaliteit

Ontwikkel en bouw direct en alleen wat tot de verbeelding spreekt, op alle onderdelen, de tijd helpt altijd, wees je tijd vooruit, “voor”zie wat nu en straks nodig is, op basis van kwaliteit.

Hanteer en houd vast aan een Creatieve Innovatieve Strategie.

7. Eigen Casus?

Welke uitdaging, wens, wat gaan we creëren? Welke “Mission (im)Possible” gaan we aan?

Doe als organisatie waar je blij van wordt, iedere dag weer, zorg voor het juiste team, vanuit klant behoefte, medewerkers – managers – directie die doen wat nodig is, houd vast aan wat belangrijk is.

Wees visionair en sjamaan van je eigen bedrijf en toekomst! 

Kom  graag direct in contact met de directie, board en/of commissarissen om goed te begrijpen aan welk paard getrokken mag gaan worden.

Na eerste aanloop successen zeg ik graag, “maar waar ik eigenlijk voor kom” en dat gaat altijd om het grotere geheel, versterken van de basis en robuustheid van een onderneming, voor nu en voor de toekomst. Strategie van een onderneming voorop, blijvend het verschil maken en dit naar nut en noodzaak uitbouwen, als bouwstenen. 

Wat er verder daarna met de onderneming ook mag gebeuren, fusie of overname op basis van strategie, er blijft dan voor alle betrokkenen veel over om het blijvend voor te doen en om daaraan bij te willen en kunnen dragen.

Daarom vooraf, als basis, afstemmen met directie, board en/of commissarissen voor draagvlak, visies en uitgangspunten in het proces, voor de cruciale processen van de onderneming en keten.

Afstemmen van huidige en mogelijke plannen, doelen en strategie. Als gevolg afstemmen met diverse hiervoor relevante delen van het bedrijf, de “core business & future” van het bedrijf, met verkoop, R&D, inzichten en links met ICT/AI en Finance, wijze van communicatie en processtructuren om er een aantal te noemen.

Waar hebben we het over, welke benodigde inzichten en samenhang kunnen we boven water halen, hoe zijn deze georganiseerd en hoe dragen deze bij aan huidige en gewenste situaties?

Bijdragen aan weten en begrijpen waarover je het moet hebben, maar ook aan schaalbaarheid en timing. Geeft benodigde basisinzichten van waaruit de strategie steeds verder kan worden vormgegeven, een prachtig spel waar het uiteindelijk en voor mij om is te doen, zo maak je samen het verschil.

De aanleiding, betrokkenen, inhoud en verloop van het proces zijn altijd anders, maar de aard van het verloop kent wel degelijk patronen, het is  steeds de zoektocht naar de kern, wat gebeurt hier, wat wordt hier gevraagd, waar zou het echt om mogen gaan, wie zijn de betrokkenen, wat zijn de mogelijkheden bij welke perspectieven? 

Wat als niets blijkt te zijn wat het is? En wat als alles mogelijk is?

Bedrijfstransformatie, 

Organisatie en creatie samenhangend naar een ander level tillen. Zien en inzien van inhoud, betrokkenen, partijen, patronen, Mogelijkheden creëren en realiseren in vooraf gezien complexe situaties is mijn grote toegevoegde waarde en passie, daarboven hangt strategie, er op alle vlakken iets (veel) beters van maken, toekomsten ontwikkelen!

Iwan van den Berg

Werkwijze

Elkaar genoeg begrijpen en aanspreken op wat nodig is voor werkelijke ontwikkeling en creatie.

Een opdracht starten op basis van gedeelde inzichten, perspectieven en mogelijkheden, Ontwikkelen en Innovatie bedrijf.

Gaat bijvoorbeeld over Bedrijfstransformatie (bedrijf naar een hoger level brengen), kostenbesparing, strategie, problemen, samenwerking, innovatie, ICT/ AI strategie , bedrijf visie, groei, samenwerking, duurzaam, kwaliteit, organisatie ontwikkeling, reorganisatie, bedrijf overname, Businessmodellen, bedrijfsvoering.

Alles met elkaar mogelijk maken voor het beoogde succes en wat hieruit voortvloeit aan mogelijkheden, uiteraard met volledig oog op en gebruik van lopende business. Business en ondersteunende processen moeten hier ook volledig in mee kunnen en willen gaan, alles gebruiken, door ontwikkelen en doorbouwen, als continu proces.

De vraag zoals het begonnen is op de rit krijgen, laaghangend fruit scoren.

Doorbouwen en door ontwikkelen, grenzen blijvend verzetten voor steeds mooiere en grotere mogelijkheden.
Hiervoor voorwaarden, teams, samenwerking, ketens en organisaties bouwen die dit gaan willen en gaan kunnen. Dit is waar ik blij van word, graag doe en aan bijdraag, graag help te bedenken, te creëren en te realiseren, over de streep trekken tot het blijvende processen zijn.

Denk ook aan wat wordt gezien en niet gezien wil worden. Uiteraard gekoppeld aan doelen en uitgangspunten, die zich ook nog eens blijven ontwikkelen.

Wat en waar zie je patronen hiervan terug in processen, besluitvorming, in successen en in failures. Welke patronen zijn hierin te herkennen. Wat betekent dit voor nu en voor mogelijke toekomsten?

  • Gebruik maken van grootste successen, ook van recente successen. Loskoppelen wat daar niet aan bijdraagt.
  • Wat bijt de toekomst?
  • Wat draagt bij aan de toekomst?
  • Organisatie, processen en business, noden, risico’s of wat dan ook inzichtelijk maken. Continue ontwikkeling als basis. 
  • Product, proces en business ontwikkeling, afhankelijk van (potentiële) toegevoegde waarde en noodzaak in samenhang voor succes “nu” en voor (nabije) toekomsten.

Open deuren en blijf ontwikkelen

× Hoe kan ik je helpen?