Berglatieven - Ontwikkelen van leiderschap


Behoefte aan echt leiderschap.

Voor goede en succesvolle bedrijven, organisaties en overheden. Deze behoefte is zo mogelijk groter dan ooit, want we mogen nu wel verantwoordelijkheid gaan nemen voor de grote vragen en uitdagingen van dit moment. Daarvoor hebben we goede leiders, bedrijven en organisaties nodig, die bereid zijn om gezamelijk succes te realiseren. Ontwikkelingen op technisch vlak gaan gewoon door, maar willen en kunnen we hier ook richting aan geven? Iedere leider, bedrijf, organisatie, land kan hier een goede bijdrage aan leveren.


We houden ons bezig met leiderschap:

op persoonlijk vlak, in organisaties en als basis voor ondernemerschap


Enkele bronnen voor inspiratie en attitude:

Wie laat middelmaat achter zich? Who leaves flatland behind?” Ken Wilber,  filosoof.

Als drive "Don’t stop me now”, Queen.

Steve Jobs, Apple en Pixar: “Doe, maak en ga alleen voor het beste, voor alles en iedereen.” Deze principes leidend maken, een mooi gedachtegoed dat veel kan opleveren.


Berglatieven: Jezelf, organisatie en omgeving uitdagen om in alles voor waardevolle oplossingen en toekomst te gaan. Alleen de beste oplossingen zijn goed genoeg, voor jezelf en prikkelend voor alle betrokkenen. De lat hoog leggen met als doel een inspirerende en uitdagende omgeving om in te werken, om je te ontwikkelen en om zinvol bij te dragen aan een betere wereld voor ons allen.


Berglatieven: Leiderschap coaching, trainen, koers bepalen, koers houden en ontwikkelen van organisaties.

Persoonlijke ontwikkeling, leren ontspannen als basis voor alles, ervaren dat er tijd is, als onderscheidende factor. Realiseer dat je als leider verantwoordelijk hebt. Voor wijze besluiten op basis van visie, inspiratie en daadkracht.


U bent van harte welkom!