Visies en uitgangspunten

Visies, producten en business ontwikkelen voor steeds betere ondernemingen, die zinvol zijn en een bijdrage leveren. Leren verantwoordelijkheid te nemen in de keten van gebruik, verbruik en nut. Met kernbegrippen als schoon, goede verdeling en met een visie op wat bijdraagt aan zinvolle ontwikkelingen.

Uitdagingen en mogelijkheden liggen met name op het vlak van er samen een betere wereld van maken. Denk aan klimaat, verdeling van welvaart, informatie en mogelijkheden die steeds meer tot ons komen, technische ontwikkelingen die steeds sneller gaan. Vele uitkomsten voor de toekomst, mede als gevolg van wat we nu doen en nalaten, kunnen we ons nog niet voorstellen, maar we kunnen er met intenties en samenwerking wel een goede bijdrage aan leveren, ons erop voorbereiden. Op deze wijze kunnen oplossingen ontstaan voor klimaat, leefbaarheid en voor een groeiende wereld bevolking. Maar ook hoe we samen sturing kunnen geven aan (Bio) Techno ontwikkelingen, want we hebben eigenlijk geen idee waar deze ontwikkelingen toe gaan leiden. Zonder constructieve en consequente samenwerking gaan we hier samen steeds minder invloed op hebben.

Daarom is het hebben en ontwikkelen van leiderschap, het ontwikkelen van concepten en van samenwerking zo essentieel.

Echte leiders van organisaties en ondernemingen mogen we zien als "hedendaagse" koningen. Zij kunnen en mogen het verschil maken en zij zorgen weer voor vele leiders en leiderschap op andere niveaus. Je doet het samen!

Een goede leider overlegt en stuurt vanuit wijsheid. Andere invulling leidt tot verval van zijn organisatie en tot verlies voor alle betrokkenen. Hoe groter en crucialer de business hoe groter de impact van het verlies voor nu en voor de toekomst. Leiders laten begrijpelijke maar onwenselijke steken vallen en dat is waar nieuw leiderschap voor in de plaats mag komen, waar meer plaats is voor "samen".

We hebben vele nieuwe leiders nodig, voor alle organisaties, betrokkenen en daarbuiten. Leiderschap vanuit wijsheid die meer dan ooit nodig is om de huidige uitdagingen om te zetten in overwinningen voor ons allen. Is dit veel hooi op een vork, nee want we hebben allemaal altijd de verantwoordelijkheid om steeds het beste voor te hebben en te doen.

Begeleiding bij het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, begint bij jezelf. Als leider nodig je alles wat beweegt hiervoor uit. Gaat over doelen en strategie om daar te komen, hierin leiderschap ontwikkelen voor jezelf en in je organisatie. Inherent gaat het ook over ontwikkelen van een unieke business, product, keten, onderneming en samenwerking.

Waar nodig begeleiden we tot en met realisatie. Zijn de eerste resultaten behaald dan maken we dit tot voorbeeld van continue ontwikkeling.